Hur du kan hjälpa/ How you can help

Hur kan Du hjälpa barn och familjer som vill åka på Camp Wellness?


Det finns några sätt som Du och eventuellt din organisation kan göra för att hjälpa till.

I en optimal värld skulle alla föräldrar kunna hjälpa sina barn med allt.
Allt från läxhjälp, första gången deras hjärta brast, när vännerna svek, till hjälp med att köpa en bil, eller lägenhet. Alla föräldrar vill hjälpa sina barn i vått och tort. På alla sätt.

Men dessvärre ser verkligheten lite annorlunda ut för nästan alla dessa föräldrar.
Om man dessutom har ett barn med någon form av funktionsnedsättning blir allt ännu svårare. 


Camp Wellness erbjuder familjer veckolånga resor, med behandling, föreläsning och kurser, coaching etc för barn med någon form av funktionsnedsättning och föräldrarna i hela sex dagar.
Det är ett familje-orienterat camp, där vi lägger lika mycket kraft och energi på att hjälpa föräldrarna i deras situation, hur kommunicerar de, har de samma syn på uppfostran, hur hanterar de konflikter, hur hanterar han/hon stress, är det samma för män och kvinnor och så vidare.

 
Veckan kostar 14 000 kr för hela familjen, då inräknas också syskonen om de också vill vara med på föreläsningarna/workshopen och naturligtvis all behandling, holistiska medel, som homeopati och vitaminer etc, för den anmälda personen (med diagnosen).
(Om man har flera barn som behöver gå och få behandling, då har vi ordnat så att de endast betalar 7 000 per barn (Sponsrat)).
Läs mer i PDF'en här

Olika nivåer:  Privatpersoner:

Brons: Skänkt 1 000 - 2 999 kr
Silver: Skänkt 3 000 - 9 999 kr
Guld: Skänkt mer än 10 000 kr

Man får stå med här i ett år efter att man skänkt pengar till dessa barn och familjer.


Se här vilka personer som stöttar dessa barn
och familjer.

Olika nivåer:  Företag/Organisation:

Brons: Skänkt 1 000 - 5 999 kr
Silver: Skänkt 6 000 - 14 999 kr
Guld: Skänkt mer än 15 000 kr

Företaget/Organisationen får stå med här i ett år efter att de skänkt pengar till dessa barn och familjer.

Se här vilka företag som sponsrar barn och familjer ideras strävan efter en normal vardag och ett framgångsrikt liv.

in English, Scroll down

Hela familjen


Vi vet att leva med ADHD är påfrestande dels för barnet/tonåringen själv, men också för föräldar till ett barn med t ex ADHD.
Vi vet att vardagen kan vara svårt och krävande.


Dessa veckor är INTE en utbildning vad ADHD, ADD, Asberger eller Autism är utan mer en vecka där vi behandlar personen i fråga OCH fokuserar på HUR ni som familj ska gå vidare som en välfungerande enhet.

Hur ni ska klara alla utmaningar och svårigheter i att leva med tillståndet, vi lägger lika stor tonvikt på föräldrarna och deras relation som på den diagnostiserade

Vi har en helhetssyn och ser familjen som ett.
Hela familjen måste må bra för att helheten ska fungera.
Hela familjen måste fungera som Ett.


Därför har vi massvis med information och föreläsningar i detta. 

How can you help children and families that want to attend Camp Wellness?

There are a few ways that you and possibly your organization can do to help.

In a perfect world, all parents could help their children with everything.
Everything from homework, the first time they had their heart broken, when friends disappointed them, to help them buy a car or apartment. All parents want to help their children throughout their life. In every way possible.

But unfortunately, reality looks a little different for almost all of these parents and if you also have a child with some kind of disability, everything becomes even more difficult.


Camp Wellness offers families week-long trips, with treatment, lectures and courses, coaching, etc for children with some form of disability and their parents for six days.

It is a family-oriented camp, where we put as much emphasis and energy into helping parents in their situation as well, how they communicate, how they handle conflicts, how they handle stress, is that the same for men and women and so on.


The week costs €1 400 for the whole family, then the siblings are also included if they also want to attend the lectures/ workshop and of course all treatment, holistic remedies, such as homeopathy and vitamins, etc for the diagnosed individual,
(If you have several children who need to attend and get treatment, then we've arranged with a sponsor that they pay only € 700 per child.
Read more here

Different levels: Privat persons:

Bronze: Donated € 100 -  € 299
Silver: Donated € 300 - € 999
Gold: Donated more than € 1 000

If you donate money to these children and families, you will be here on this website for one year.


Click here to find out which people support these children and families.

Different levels: Companies/ Organizations

Bronze: Donated € 100 -  € 599
Silver: Donated € 600 - € 1 499
Gold: Donated more than € 1 500


Companies/ organization that has donated money to these children and families will be mentioned here for one year.


Click here to see which companies sponsor children and families that long for the feeling of a normal and successful life.

Camp Wellness

Your holistic alternative


Familjeorienterade veckolånga Camps i underbara Marbellaområdet 

Family oriented, week long Camps in wonderful Marbella area. 

+46 707 - 99 66 36
+ 44 20 8638 8411 


Vi finns bara ett samtal bort.
We are only a short conversation away


info@campwellness.se 

© Copyright. All Rights Reserved.