Kostnad, Costs

Kostnad, bokning, avbokning etc

Kostnad

Kostnaden per anmäld är 14 000 kr, det vill säga den person, diagnostiserad eller inte, som anmälan/kursen gäller.

Detta betyder till exempel att om ni har ett barn som ni anmäler så blir kostnaden 14 000 kr, det tillkommer inget för föräldrar och/eller syskon som är med på övningarna. Det är dock endast den person som anmäls som får individanpassad behandling och en långsiktig planering.

Ingår i avgiften:

 • Individanpassad behandling för den anmälda personen/-erna
 • Föreläsning och workshop för föräldrarna under alla dagar
 • Allt material till anmäld och föräldrar
 • Snacks, frukt etc som erbjuds under dagarna.
 • För-material (ca 80 sidor)
 • Uppföljningsmöte via t ex Skype
 • Uppstarts-möte innan veckan
 • Allt som behövs vid behandlingarna, som t ex kosttillskott.
 • Moms och alla övriga skatter.
 • Intyg till ev försäkringskassa eller försäkringsbolag
 • Tillgång till en VIP sida på FB som endast är tillgängliga till de som deltagit i dessa kurser (inklusive föräldrarna) där ni fritt kan dryfta era problem/funderingar.

Totalt antal timmar: 
Anmäld person (14 000 kr):

Aktivitet:             
Behandlingar:      3 st
Föreläsningar:     Om de orkar
Gruppaktivitet:     3,5 timme
Grupparbeten:     Om de orkar
Förstudier:           Om de orkar
Uppstartsmöte:    -
Uppföljning:         Om de orkar
Samtliga aktiviteter är på en om-de-orkar nivå. Inga tvång, då vill de inte åka.

 Ingår ej i avgiften:

 • Transporter
 • Flyg
 • Hotell
 • Måltider

Totalt antal timmar: 
Föräldrar (gratis):

Aktivitet:             
Behandlingar:     - 
Föreläsningar:    11,5 timme
Gruppaktivitet:    3,5 timme
Grupparbeten:    5,5 timme
Förstudier:          6,5 timme
Uppstartsmöte:   2 timmar
Uppföljning:        3 timmar

Vi kommer erbjuda plats på ett hotell som ligger nära stranden och till ett bra pris. Vi rekommenderar att alla deltagare bor på detta hotell, så att ni alla får möjlighet att umgås, skapa kontakter, sakta bygga upp en stödorganisation men också ett tillfälle för ungdomarna att träffa och kanske hitta nya vänner. Under denna vecka har vi två gemensamma aktiviteter som förhoppningsvis ska göra att de hittar varandra. se schema.
Ungdomarna får dessutom ett helt eget hotellrum där de kan hänga, LANA, fly undan.

Bokning och betalning:

Bokningen gör du genom att skicka in din intresseanmälan, därefter skickar vi en bekräftelse om ni fått plats eller ej. Observera att de behöver inte ha en diagnos för att få delta. 

OM ni fått plats erläggs en anmälningsavgift på 2 500 kr per anmäld (ej förälder/rar).

När denna är betald skickas ett kvitto och bekräftelse. 

Därefter skickas 2 material ut; för-studiematerial och ett ca tio sidor långt formulär som ni föräldrar fyller i (en viss del är tillsammans med ungdomen). 

Detta för att vi ska kunna kartlägga och lägga upp individanpassade behandlingar och kosttillskott.

Klicka här för att komma till bokningsformuläret.

Betalning 1: Anmälningsavgift: 2 500 kr
Betalning 2: Kursavgift: Betalas senast 20 dagar innan avresa.

Avbokningsregler:

Avbokning inom 10 dagar från anmälan - Full återbetalning.

Avbokning 10 dagar till 3 månader innan kursen - Ingen återbetalning av anmälningsavgiften.

Avbokning 3 månader till 1 månad innan kursen - 50% av kursavgiften debiteras.

Avbokning med mindre än 30 dagar till kursen - Full betalning debiteras.

För att eventuellt få tillbaka delar av kursavgiften krävs ett läkarintyg, dock kommer vi alltid att debitera 50% av kursavgiften.


Camp Wellness

Your holistic alternative


Familjeorienterade veckolånga Camps i underbara Marbellaområdet 

Family oriented, week long Camps in wonderful Marbella area. 

+46 707 - 99 66 36
+ 44 20 8638 8411 


Vi finns bara ett samtal bort.
We are only a short conversation away


info@campwellness.se 

© Copyright. All Rights Reserved.